Mehmet Emin Sofuoğlu

Mehmet Emin Sofuoğlu


SURİYE'DE ASIL MESELE…

02 Mart 2020 - 14:12

Beşar Esad, Suriye Devleti'nin başkanı mıdır?!..

'Suriye Devleti' diye bir devlet var mıdır?!..

Suriye'nin ordusu var mıdır?!..

Beşar Esad'ı vitrine koyup Suriye'yi "Kerbela'ya" çevirenlerin, Suriye halkı diye bir dertleri var mıdır?!..

BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA, Esad'ı desteklemekte midir, yoksa aleyhinde "katil" olarak nitelemkte midir?!..

KATİL RUSYA, Suriye'de ne istemektedir?!.. Rusya'nın Suriye'nin bölünmez bütünlüğü gibi bir derdi var mıdır?!..

PERS İRAN, Suriye'de ne istemektedir?!.. İran'ın 'Suriye Devleti', 'Suriye Halkı' ve 'Bağımsız Suriye' diye bir derdi var mıdır?!..

İŞGALCİ İSRAİL, Suriye'de ne istemektedir?!.. Katil İsrail, Suriye'de bazı yerleri neden bombalamaktadır?!.. Nasıl olup da bombalayabilmektedir?!..

SURİYE, bizim Osmanlı Devletimiz varken, Nevşehir, Antep ve Urfa'yı da içine alan ŞAM EYALETİMİZ içinde bulunmaktaydı!..

O günkü ŞAM EYALETİ, şimdiki Şam şehrini değil, Suriye'nin tamamını içine alan bir eyaletimizdi. Şu anki Şam şehrinin adı, eskiden DIMEŞK idi..

1.Dünya Savaşı'nda Osmanlı mağlub olunca, bölgedeki haritaları, İngiltere ve Fransa birlikte çizdiler. Amerika o zaman etkili değildi.

Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Bahreyn, Katar, Ürdün, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve İran'a, sömürgeci emperyalist İngilizler ve Fransızlarca sınırlar çizildi, topraklar tahsis edildi ve yöneticileri de tayin edildi.

Bunlardan İran'da, Türk düşmanı Pers Hanedanını başa getirdiler. Irak'a, Suriye'ye, Arabistan vb diğer ülkelere de "Anezi" kökenli kabilelerin mensuplarını yerleştirdiler.

"ANEZİ"ler, Arap, Kürt veya Türk değillerdir!!!

Babil kökenli, Kürt ya da Arap maskesiyle gizlenmiş KRİPTO YAHUDİLERDİR!

1.Dünya Savaşı'nda da bizi arkadan vuran ARAPLAR DEĞİL, işte bu ANEZİ (kripto yahudi) KABİLELERİDİR!

Aneziler, tarihleri ve soyları M.Ö. 3000 yıllarında Babil'e uzanan kırma yahudilerdir!

Mesela bugünkü Suudi Arabistan Kraliyeti de Arap değildir, Anezi'dir, bu soya mensuptur!

Gelelim Suriye meselesine;

1. Dünya Savaşı sonunda Suriye, Fransızlarca, Irak ise, İngilizlerce işgal edilmişti. Fransa, Suriye'deki hıristiyanları özerk yapmak için bugünkü LÜBNAN Devleti'ni oluşturup, onlara toprak ayırdı. Tam bu esnada da biz HATAY'ı sınırlarımıza dahil ettik.

O günkü Sovyetler Birliği yani bugünkü Rusya, o günlerde Hafız Esad'ı Suriye'nin başına geçirmeyi başardı. Hafız Esad, Bugünkü Suriye'nin başında olan kukla Beşar Esad'ın babasıdır.

Hafız Esad, BAAS'ı yani 'Komünist Arap Partisi'ni kurmuş ve "NUSAYRİ" denilen ve Suriye'nin yaklaşık % 8'ini oluşturan bir inanç grubunun sistemini de Suriye'ye hakim kılmıştı.

Tabii doğal olarak da Hafız Esad, Sovyetler Birliği'nin kuklası olduğu için, Suriye'yi de Ruslarla müttefik yaptı.

Suriye, kendi başına, bağımsız bir ülke filan değildi!

Hiç bir zaman da olmadı!

Suriye, aslen BİZİMDİR!

Bugün orada olmamız gerekiyordu, olduk!

Yoksa, bundan 5 yıl önce bile şu konuşuluyordu:

Diyarbekir, Van, Mardin, Urfa, Antep bizde mi kalacak, yoksa Türkiye'nin Güneydoğusuile Kuzey Irak ve Suriye'yi de içine alarak oluşturulmaya çalışılan "VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR" a mı geçecek?!..

Yani Türkiye'yi, aynen 1.Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bölüp küçülterek yok etme, bağımsızlığımızı elimizden alarak sömürme planı devreye konulmuştu.

Ama bugün, BÜYÜK TÜRKİYE ORDUSU' nun, bizden koparılarak petrolü sömürülen eski eyaletimizde, halkın daveti üzerine barış ve selameti götürmek için bulunması, kendi toprak bütünlüğünü koruma refleksi göstermesi ve yine bugünartık Diyarbekir'in, Van'ın, Batman'ın, Mardin'in, Antep'in değil Afrin'in, Cerablus'un, İdlib'in, Halep'in Musul'un ve Kerkük'ün konuşuluyor olması,

Bizim artık KÜRESEL ÇETEnin cenderesinden çıkarak, bölgesel bir güç ve siyasi bir aktör olarak BAĞIMSIZ BÜYÜK TÜRKİYE'yi ilan edişimizden kaynaklanmaktadır!

Ve Suriye'yi parçalayarak tamamen ele geçirmeyi hedefleyen küresel empertalist çetenin asıl hedefi de, BÜYÜK TÜRKİYE topraklarıdır!

ASIL MESELE, İŞTE BUNDAN İBARETTİR!

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum