Mehmet Emin Sofuoğlu

Mehmet Emin Sofuoğlu


MANİSA'NIN EN BÜYÜK HAYIR YEMEĞİNE DAVET

10 Haziran 2018 - 12:52

(1 TEMMUZ PAZAR)


Hakk’a yürüyüşünün 56. Yılında, Manisa’nın manevi kandili Receplili Muhammed Zühdü Hazretleri’nin aziz hatırasına..


İlkokulu bitirip İmam-Hatip’e yeni başladığım 80’li yılların başlarında rahmetli babam, Yuntdağı’mızın zirvelerindeki şirin köylerinden biri olan Recepli Köyü’ne götürmüştü. Köyün mezarlığının bulunduğu yerde beş-on kişi bazı inşaat işleri yapıyorlardı. Merak edip sormuştum babama; “ne yapıyorlar burada baba?” diye. Aldığım cevap zihnimden kalbime giden gizli dehlizde hala yankılanır durur: “Manevî hastane oğlum!”

Yıllar birbirini kovalarken o küçük inşaatın adeta hiç bitmiyormuşçasına gittikçe büyük bir dergah haline gelişinin her aşamasına şâhidlik ederek büyüyegeldim. O mübarek dergahın her duvarına bir taş/tuğla koymak, her karışına bir ağaç dikmek ve her kapısına-penceresine bir fırça boya yapmayı nasip eden Allah’a hamd-ü senâlar olsun.

Babannemin köyü olan Asmacık’tan dönerken yıllar önce bir gün, karşıdan tam tepenin ortasında yer alan dergaha derin derin bakakalmışım; Aman Allahım, aynen bir gemiyi andırıyordu dergahın silüeti. Aklımdan ilk geçen Hz. Nuh aleyhisselamdı tabii, geminin çağrıştırdığı.

Hayatı boyunca ilimle iştigal etmiş, talebeler yetiştirmiş ve manevi bir rehber olmuş, peygamber ahlakını yaşayan ve yaşatmaya çalışan, Muhammedî gönüller yetiştirmeyi kendine düstur edinen, örnek bir şahsiyet olan yeryüzü kandillerinden bir gönül sultanı olan Manisamızın mânevî önderi MUHAMMED ZÜHDÜ (Kaddesallahü Sırrahü) Hazretleri’nin vefatının 56. Yılı Anma ve Hayır Yemeği, bu yıl 1 Temmuz Pazar günü yapılacak. Tüm halkımız davetlidir.

 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve çevre il ve ilçelerden de yoğun olarak binlerce insanın katıldığı Yuntdağımızın en büyük “Hayır Yemeği” organizasyonu için Recepli köyündeki hazırlıklar tamamlanmak üzere.

İnsanların yılda bir kez de olsa burada biraraya gelmeleri, Hak ve Hakikat adına sevgililer sevgilisi Hz Muhammed (sav) nin başlattığı tebliğin kıyamete kadar sürdürülmesinin bir parçası olarak da görülebilir.

 

Bu etkinlik aynı zamanda toplumsal bir dayanışmadır, birlik ve beraberliğin sağlamlaştırılmasıdır. Bu biraraya geliş, inşaallah Cenabı Hakk’ın Esmaül Hüsnâ'sındaki sırlarının sağanak sağanak insanların üzerine saçılmasıdır.

Üstad Necip Fazıl bir gün hocası Abdülhakim Arvasi Hazretlerine “Efendim, ben kurtulacak mıyım?” diye sorar. Bunun üzerine hocası da ona “Bir gemi giderken paspas da içinde gider. Yeter ki geminin içinde ol Necip!” der.

Tarifi mümkün olmayan mânevî güzellikleri tatmak üzere, ruhlarımızın şifa bulduğu mânevî hastanede/maneviyat gemisinde 1 Temmuz Pazar günü buluşmak dileğiyle...*   *   *


MUHAMMED ZÜHDÜ HAZRETLERİ KİMDİR?


Mehmet Efendi (Allah O' na rahmet etsin), 1882 yılında, Yuntdağı’ nın Asmacık köyünde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları köyde geçer. O zamanlar, köylerde tahsil şekli, köyde bir hoca var ise o hocadan Kur'ân-ı Kerim dersleri almak, mızraklı ilmihal okumak, temel Arapça dersleri almak ve hafızlık yapmak idi. Hafızlığını tamamladığında 10 veya 12 yaşlarındadır, dini ilimleri tahsil etme konusunda isteklidir ve Bergama Karacaahmed Medresesi’nde okumak üzere Bergama’ya gider.

Bergama Karacaahmed Medresesinde 18 yaşına kadar okuyup belli bir ilmi seviyeye gelince, daha yüksek bir seviyede ilim tahsilini arzu etmektedir. Bu amaçla arayışlar içinde köyüne geri döner. Mehmet Efendi önce İzmir'e gider. Sonra da tren garından bir trenle Konya'ya doğru yola çıkar. Konya'da Kadınhanı'ndaki tahsil hayatı boyunca başta hocaları ve talebe arkadaşları olmak üzere herkesin sevgisini kazanır.

Medrese tahsili bitince, o zaman için yüksek tahsil sayılan bu talebelik hayatının sonunda diploma yerine geçen bir icazetname töreni yapılır, kendisine icazetname verilir. Hocaları onun orada kalmasını ve medresede müderris olarak hizmet vermesini istemektedirler. Kadınhanı halkı da onu çok sevmiş, hürmet beslemiştir. Ama Mehmet Efendi memleketinden ayrılalı uzun süre olduğu için geri dönmek istemektedir. Kendisine orada kalma teklifi yapan hocalarına;

- “Memleketimden ayrılalı 6 sene oldu. İhtiyar anam babam var. Beni bekleyen bir zevcem var. Onlara ne oldu bilmiyorum. Bunun için gitmeye mecburum”, der.

Kadınhanı halkı Mehmet Efendi'nin kalması için uzun süre çaba gösterirler, ama onu razı edemezler. Onu uğurlamak üzere tren istasyonuna gelirler. Büyük, küçük herkes onu uğurlamak üzere istasyondadır. Ayrılıkların verdiği hüzün istasyonu kaplamıştır. Herkesin gözü yaşlıdır.

 

Hocası Hacı İsmail Efendi O’na:

- Oğlum okuyup okutmayı senden öğrendim, der. O’da hocasına:

-Hocam artık bundan sonra ben gelemem, görüşmemiz mahşere kalır, diye cevap verir.

Kadınhanı'nda geçen yılları, onu daha da olgunlaştırmış, ilminin artmasına vesile olmuştur. Hocası Hacı İsmail Efendi üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Uzun yıllar sonra Kadınhanı İlçesinde askerliğini yapan, Manisa'nın Seklik Köyünden Hacı Ali isimli şahıs bunu şöyle anlatıyor :

“Konya'nın Kadınhanı ilçesinde askerlik yaptım. Mehmet Efendi'nin tahsilini yaptığı medreseyi bir Cuma günü ziyaret ettim. O gün orada halk toplanmıştı. Bir merasim yapılıyordu. Orada birisi bana:

-Nerelisin?, diye sordu.

Ben de:-

Manisalıyım, diye cevap verdim.

Bunun üzerine bana dedi ki:

- “Manisa’da Recepli isminde bir köy var, Orada Hafız Mehmet Efendi diye bir zat var, izine gittiğinde onun elini öp, o, burada ne kadar ilim varsa hepsini alıp götürdü”.

 

Seklikli Hacı Ali'nin sonradan öğrendiğine göre ona bu sözü söyleyen zat, yaşı epey ilerlemiş olan Müderris Hacı İsmail Efendi'dir.

Bu olayın cereyan ettiği tarih, takriben 1930 yılıdır. Mehmet Efendi'nin Kadınhanı'nda tahsilini tamamlayıp memleketine döndüğü tarih ise 1909 yılıdır. Aradan 20 yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen Kadınhanı halkı onu unutmamıştır. Hocası İsmail Efendi ona olan sevgisini, Seklikli Hacı Ali'ye bu sözlerle ifade etmiştir.

Mehmet Efendi 16 sene boyunca burada talebe okutur. Yuntdağı’ nın bir çok köyünden talebeler gelip burada okumuşlardır. Günümüzde Mehmet Efendi'ye talebelik yapmış veya onun talebesinin talebesi olmuş bir çok kişi vardır. O, bu şekilde 16 yıl boyunca dini ilimlerin yayılması için kendi hissesine düşen gayreti fazlasıyla göstermiş, Konya'da bir medresede müderris olarak ders verme imkanı varken, kendi memleketinde insanlara faydalı olmayı, talebeler yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bu gün Yuntdağı' nın bazı köylerinde hafızların sayısının çok olmasının, dini tahsilin yaygın olmasının sebeplerinden biri de, Mehmet Efendi'nin o yıllarda gösterdiği bu gayretlerin bir sonucudur.

Mehmet Efendi, 1925 yılına kadar Asmacık Köyünde, köylüler tarafından yaptırılan medresede talebe okuttu. 1925 yılında Recepli köyüne göç etti. Recepli Köyünde talebe okutmaya devam etti. Fakat köyde talebe okutmaya uygun bir yer olmadığı için, talebeleri kendi evinde okutmuştur.

Köydeki mütevâzi ev, her gün misafirlerle dolup taşardı. Ağırlık Manisa ve çevresinden olmak üzere İzmir’den, Ankara’dan, Mersin’den ülkenin çeşitli illerinden insanlar onu ziyarete gelirler; ondan bir nasihat duymak, yahut bir dua almak veya derdine derman aramak maksadıyla gönül dünyalarını mânevi esintilerle serinletirlerdi.

 

Bazı günlerde o kadar çok ziyaretçi gelirdi ki, günde 15 – 20 sofra kurulduğu olurdu. Böylece gelenler hem karınlarını doyururlar hem de Mehmed Efendi’nin sohbetinde bulunarak içlerindeki manevi açlığı gidermiş olurlardı.

Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi'nin halifesi Akhisarlı Abdülcelil Efendi'den manevi ilim almış olan Muhammed Zühdü Efendi, Recepli'de örnek hayatıyla hem köy halkı hem de çevrede herkesin ilgi odağı haline gelmişti. İnsanları irşâd etmek için kendisine vazife verilince, rahat yatak yüzü görmemiştir. 15 Nisan 1962’de Bir seccâdenin üzerinde dünyadan geçmiştir.

* * *


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum