Adem ŞAHİN

Adem ŞAHİN


MANİSA'DA SES VE EKSOZ KİRLİLİĞİ

22 Haziran 2013 - 00:00

Şehir yaşamında iş yoğunluğu, kalabalık insan toplulukları, trafik yoğunluğu, ses kirliliği ruh sağlığının bozulmasına yol açan durumların başında gelmektedir. Bu yüzden birçok insan hafta sonları ya da fırsat bulduğunda şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile iç içe sessiz bir ortam arar durumda.

Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler, özellikle egzoz susturucusu çıkartılmış araçların verdiği ses kirliliği dayanılmaz boyutlarda.

Hatırlayacağınız gibi 4 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren AB mevzuatına da uyumlu olarak çıkarılan ''Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Denetim Yönetmeliği'' var. Bu yönetmelik ile kara, deniz, suyolu, havaalanı, endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri, eğlence yerleri, iş yerleri, atölyeler ve gürültüye hassas yapıların bulunduğu alanlarda yapılan işlemlerden kaynaklanan gürültü için kriterler belirlenmişti.

Yönetmelikle de gürültü için kriter getirilmesine rağmen ilimizde ses kirliliğinin başında EKSOZ, HAVALI KORNA, FREN, sesleri, gürültü kirliliğinin başında geliyor.

İlgililerin bu konu hakkında hem kamuoyunu bilgilendirmeleri, hem de ses kirliliği ile insanların ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen bu durumların engellenmesini, aksaklıkların düzeltilmesini sağlamalarını rica ediyoruz.

Gürültü günümüzde en çok karşılaşılan çevre kirliliklerinden biridir. İnsanların büyük bir çoğunluğu herhangi bir şekilde bir gürültüye maruz kalmaktadırlar. Ancak gürültünün yol açtığı ruhsal ve sıhhi sorunlar ülkemizde henüz yeterince göz önünde bulundurulmamaktadır. Aksi takdirde düğün konvoylarının tehlikelere karşı uyarmaktan başka amacı olmayan ve çevredekileri rahatsız eden taşıt kornalarını eğlence maksatlı kullanmaları nasıl açıklanabilir?

Gürültü diğer çevre kirliliği faktörlerine benzemez. Havada yayılmasına rağmen diğer birçok kirletici gibi görünmez, kokmaz. Gürültünün herhangi bir kalıntısı Toprağı veya suyu da olmaz. Kötü kokan bir çöp yığını gibi birikmez. Gürültü kirliliğini diğer çevre kirliliği faktörleri ile karşılaştırmak doğru olmaz. Onun etkileri küçük adımlarla ve sinsice oluşur. Ancak kalıcıdır ve kurtulması zordur.

Gürültünün insanlar üzerine olan iletişim bozuklukları, konsantrasyon ve öğrenme zorlukları, sinirlilik ve stresse yol açan uyuma zorluğu gibi ruhsal-duygusal kategoriye giren etkilerinin yanı sıra doğrudan sağlığa olan etkileri de bilinmektedir.

MOTOSİKLET TERÖRÜ

Yaz geldi…

Manisa’nın ilçeleriyle birlikte geleneksel ulaşım aracı olan motosikletler de cadde ve sokaklarda yerini aldı. SUSTURUCUSU çıkartılmış  HAVALI KORNA, takılmış motosikletlerden çıkan o gürültünün hepimizi nasıl rahatsız ettiği de malumunuz.

Buradan Manisa’yı yönetenlere seslenmek istiyorum… Gelin Kanunlara aykırı olan EKSOZ ve KORNA'ları engelleyin.

Yasaların belirlediği standartta olan Taşıtları trafiğe salın…

Düğün konvoylarına da çeki düzen verin… Verin ki sınırsızca korna çalarak tur atan bu araçların çıkarttığı gürültüden de bizleri kurtarın…

Herkesin daha rahat ve huzurlu yaşamaya hakkı var. bu huzuru bozacak her türü girişimi önlemek için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum…

Saygılarımla..

 Adem ŞAHİN

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum